De Pater Ahlbrinck Stichting is opgericht op 28 maart 1968 door het Rooms Katholiek Bisdom Paramaribo en heeft als missie om de totale ontwikkeling van de bewoners van het binnenland op een duurzame wijze te bevorderen, door het uitvoeren van een geïntegreerd programma van activiteiten.

De ontwikkeling komt tot uiting door manifestatie van de betrokkenheid in:

  • De deelname van vrouwen en mannen aan de gemeenschappelijke markteconomie
  • De politieke besluitvorming
  • Het sociale leven
  • De geboden ontwikkelingskansen middels onderwijs en vorming
  • Een groeiend bewustzijn van de positie van de vrouw in een gender perspectief
  • Het niveau van en de toegang tot gezondheidszorg
  • De toegang tot media en de communicatie faciliteiten die in een moderne samenleving de gemeenschap ten dienste staan
  • De inkadering van gemeenschappen in een gezond woon- en leefmilieu.

Sinds 1984 werkt de PAS met meerjarenprogramma’s. Het meerjarenprogramma van 2010 – 2012 richt zich op vier terreinen. Deze terreinen zijn:capaciteitsversterking, basisvoorzieningen, economische ontwikkeling en scholing en vorming.

Begin 2009 waren 21 medewerkers (9 mannen en 12 vrouwen) en 5 medewerkers met een dienstverleningscontract werkzaam bij de PAS. Het bestuur van de PAS bestaat uit 6 leden, waarvan 5 mannen en 1 vrouw. Er wordt gezocht naar uitbreiding van het bestuur met 1 persoon.

De PAS werkt met verschillende organisaties en instanties samen aan de realisering van haar doelstellingen. Enkele daarvan zijn VIDS, ministerie van ATM in Suriname, Nationale Vrouwenbeweging (NVB), Bureau forum NGO’s (BFN), CELOS (centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname) en Peacekorps.

Verder is de PAS actief lid van het NGO netwerkoverleg en binnenlandoverleg.