De PAS is in vele gemeenschappen actief en elke gemeenschap heeft haar eigen vraag en behoefte aan ontwikkeling. Veelal leidt dit tot een veelvoud aan projecten en trajecten die worden ingezet. In haar rol als begeleider en ondersteuner hanteert de PAS een aantal uitgangspunten.

Deze zijn:

  • PAS gaat een lange termijn relatie aan met een gemeenschap
  •  PAS werkt vanuit de vraag en behoefte van de gemeenschap. Alleen in gevallen van acute gezondheids – en/of veiligheidsrisico’s zal de PAS met een aanbod naar de gemeenschap komen.
  •  De vraag of behoefte van de gemeenschap wordt altijd samen met de gemeenschap onderzocht om te komen tot een geschikte oplossing of aanpak die door de gemeenschap wordt gedragen. Daarbij zal, indien nodig, ook voorlichting worden gegeven over het betreffende vraagstuk.
  •  PAS bevestigt geen armoede, niet op materieel en niet op geestelijk vlak. Dit betekent dat gemeenschappen altijd een eigen bijdrage leveren in een project door middel van geld, materialen en/ of menskracht. Hulpvragen vanuit de gemeenschap worden altijd teruggelegd naar wat zijzelf kunnen doen.
  •  De PAS vindt het proces van ontwikkeling belangrijker dan het behalen van een snel resultaat. Zij past haar tempo en inzet aan, aan het ontwikkelingstempo van een gemeenschap.
  •  Indien de PAS zelf geen ondersteuning kan bieden, zal zij met de gemeenschap zoeken naar een geschikte partner die wel ondersteuning kan bieden. De PAS treedt dan als facilitator op.
  •  Een project is afgerond als het resultaat bij de betreffende gemeenschap/organisatie/individu is ingebed en zelfstandig gedraaid kan worden.