Pater Ahlbrinck Stichting

Missie


De totale ontwikkeling van de bewoners van het binnenland op duurzame wijze bevorderen door een geïntegreerd programma van activiteiten.Visie


De gewenste betrokkenheid van de gemarginaliseerde binnenlandbewoners (inheemsen en marrons), dient zich te manif esteren in:


 • De deelname van vrouwen en mannen aan de gemeenschappelijke markteconomie.
 • De politieke besluitvorming.
 • Het sociale leven.
 • De geboden ontwikkelingskansen middels onderwijs en vorming.
 • Een groeiend bewustzijn wat betreft de positie van de vrouw in een genderperspectief.
 • Het niveau van en de toegang tot gezondheidszorg.
 • De toegang tot de media en de communicatie-aciliteiten die in een moderne samenleving de gemeenschap ten dienste staan.
 • De inkadering van gemeenschappen in een gezond woon- en leefmilieu.

Strategieën


 • Regionaal denken en handelen (bestuurlijke organisaties; ondernemers);
 • Versterken lokale organisaties en gemeenschappen;
 • Selecteren van economische kansen op de markt;
 • Ontwikkelen en stimuleren van lokaal ondernemerschap.

Criteria


 • Duurzaamheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Zelfhulp gedachte
 • Eigenbijdrage, motivatie- en marktonderzoek
 • Innovatief (pilot - ondernemingen nieuw in een bepaald gebied)