Pater Ahlbrinck Stichting

Pater Joop Calis,

grondlegger van de Pater Ahlbrinck Stichting

Pater Joop Calis kwam in 1955 voor het eerst naar Suriname en raakte geïnspireerd door het werk van pater Willem Ahlbrinck. Toen hij in 1968 na een verblijf in Nederland en Afrika, terugkwam naar Suriname, wilde hij het werk van pater Ahlbrinck voortzetten.


In 1968 richtte hij de Pater Ahlbrinck Stichting op met als doelen gemeenschapsontwikkeling, verbetering van het onderwijs en de medische zorg en doorbreking van het isolement van het binnenland van Suriname. In de beginjaren volgde de stichting drie sporen.


Eerste spoor was een vliegverbinding met het binnenland. Pater Calis had in Nederland zijn vliegbrevet behaald en was een enthousiast piloot. Hij heeft zich ingezet voor de opzet van een vliegverbinding met het binnenland. Uiteindelijk werd het project in 1976 stopgezet, vanwege de hoge financiële kosten. Het werd toen overgedragen aan de Mission Aviation Fellowship (MAF).


Het tweede spoor was de landbouw. Pater Toon te Dorsthorst voegde zich bij de stichting en richtte zich op de ontwikkeling van landbouw in het binnenland. Aan de ene kant was het doel het verhogen van de productiviteit en aan de andere kant diversificatie van de voeding.

Het derde spoor waren de vrijwilligers. In de eerste jaren werden vooral Nederlandse vrijwilligers in binnenlandse dorpen geplaatst, die ondersteuning boden door het verzorgen van onderwijs, medische zorg en andere kleine projecten opzetten samen met dorpelingen. De PAS startte haar werkzaamheden in Tamarin, Washabo, Kalebaskreek, Corneliskondre en Tibiti Sabana.


Om goed te kunnen communiceren met de dorpen in het binnenland werd er een radiocommunicatiesysteem opgestart. In eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van de vrijwilligers en het vliegverkeer, later ook als algemeen communicatiemiddel. Dit radionetwerk is tot 2007 in werking gebleven.


Pater Joop Calis werd op 14 oktober 1924 geboren in Blaricum. Op 30 januari 1955 is hij te Valkenburg tot priester gewijd.

Hij was oblaat van de H. Franciscus van Sales (O.S.F.S.).


Tijdens een autorit, op terugreis naar de stad van een werkbezoek voor de PAS aan West Suriname, is hij op tragische wijze verongelukt (27 november 1977).

Bidprentje van pater Joop Calis