Pater Ahlbrinck Stichting

De PAS blijft vooralsnog gewoon open.


Benadert u ons zoveel mogelijk

via de telefoon (424-838 / 424-858)

of via e-mail (info@pas-suriname.org).


We wensen ieder veel wijsheid toe om deze crisis

het hoofd te bieden en vragen in gebed om Gods

zegen.