Pater Ahlbrinck Stichting (PAS)


Over de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS)


De Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) is in 1968 door pater Joop Calis opgericht om de ontwikkeling van het Surinaamse binnenland op een duurzame wijze te bevorderen. De PAS levert hieraan een bijdrage door voor én samen met de bewoners activiteiten en projecten uit te voeren.


Doelgroepen

De belangrijkste doelgroepen van de PAS zijn de marron- en inheemse gemeenschappen in het binnenland. De PAS werkt samen met het traditioneel gezag en de lokale of regionale organisaties. Vaak zijn dit vrouwenorganisaties.


Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten van de PAS zijn:

 • Werken vanuit een langetermijnrelatie met de gemeenschap;
 • De gemeenschap geeft zelf aan waaraan ze behoefte heeft;
 • Samen met de gemeenschap wordt onderzocht welke blijvende oplossing of aanpak voor de gemeenschap het geschiktst is;
 • Ter bevordering van de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de gemeenschap levert zij altijd een eigen bijdrage aan een project door middel van geld, materialen en/of menskracht;
 • Ter bevordering van de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de gemeenschap levert zij altijd een eigen bijdrage aan een project door middel van geld, materialen en/of menskracht;
 • De gemeenschap bepaalt het tempo. Het proces van ontwikkeling is belangrijker dan het behalen van een snel resultaat. PAS speelt een stimulerende rol;
 • Als de PAS zelf geen ondersteuning kan bieden, zal zij met de gemeenschap zoeken naar een geschikte partner die dat wel kan;
 • Een project is pas afgerond als het resultaat is ingebed en zelfstandig gecontinueerd kan worden.


Thema’s

Gebaseerd op de vraag vanuit de doelgroepen zijn de activiteiten van de PAS gefocust op vier thema’s: capaciteitsversterking, basisvoorzieningen, economische ontwikkeling en scholing en vorming.


Capaciteitsversterking

Onder capaciteitsversterking wordt verstaan:

 • Ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van relaties met stakeholders om de belangen van de gemeenschap te behartigen en haar leefomgeving te behouden dan wel te verbeteren;
 • Vergroten van het organiserend en besturend vermogen, waardoor de resultaten van de activiteiten worden verbeterd en verduurzaamd.


Basisvoorzieningen

Het ondersteunen van inheemse - en marrongemeenschappen in Suriname bij het verbeteren van:

 • Drinkwater - en sanitaire voorzieningen;
 • Multifunctionele gebouwen (voor logies, training en vorming, productie, vergaderingen);
 • Onderwijzerswoningen en klaslokalen;
 • Overige collectieve basisvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld aanmeertrappen.


Economische ontwikkeling

Het ondersteunen van inheemse - en marrongemeenschappen bij het vergroten van:

 • Kennis en vaardigheden op agrarisch gebied;
 • Productdifferentiatie op agrarisch gebied en bos-bijproducten;
 • Afzetmogelijkheden van agrarische producten;
 • Competenties om ondernemingsactiviteiten te continueren of uit te breiden.


Scholing en vorming

Bij scholing en vorming richt de PAS zich voornamelijk op vrouwen en jongeren, waaronder voortijdige schoolverlaters. De focus ligt op:

 • Bevordering van scholingsmogelijkheden voor jongeren uit het binnenland, zowel ter plaatse als in Paramaribo;
 • Gemeenschappen informeren over ontwikkelingen rondom grondrechten;
 • Uitzending van voorlichtingsprogramma’s via landelijke en lokale radiostations;
 • Organiseren van vormingsactiviteiten over voor hen relevante onderwerpen.

Inkomstenwerving

De PAS heeft verschillende inkomstenbronnen. Donoren zijn nog altijd de belangrijkste bron. Meestal

financieren zij specifieke activiteiten en projecten.

De PAS genereert ook zelf inkomsten om haar programma te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld door het schrijven van projecten en projectbegeleiding voor anderen, coördinatie van en voor fondsen en verkoop van producten.


Netwerken

De PAS werkt samen met collega-NGO’s, kennisinstituten en de overheid van Suriname.